१० अप्रैल

दिनाङ्क
(अप्रैल १० इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)


१० ११
१२ १३ १४ १५ १६ १७ १८
१९ २० २१ २२ २३ २४ २५
२६ २७ २८ २९ ३०  

१० अप्रैल-दिनाङ्कः ग्रेगोरीयन-पञ्चाङ्गानुसारं वर्षस्य शततमं (१००) दिनम् । लिप्-वर्षानुगुणम् एकशताधिकप्रथमं (१०१) दिनम् एतत् । एतस्मात् दिनात् वर्षान्ताय २६५ दिनानि अवशिष्टानि ।

इतिहासःसम्पाद्यताम्

मुख्यघटनाःसम्पाद्यताम्

जन्मसम्पाद्यताम्

मृत्युःसम्पाद्यताम्

पर्व, उत्सवाः चसम्पाद्यताम्

बाह्यानुबन्धाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=१०_अप्रैल&oldid=402630" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः