५ अप्रैल

दिनाङ्क
(अप्रैल ५ इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)


१० ११ १२ १३
१४ १५ १६ १७ १८ १९ २०
२१ २२ २३ २४ २५ २६ २७
२८ २९ ३०  

५ अप्रैल-दिनाङ्कः ग्रेगोरीयन-पञ्चाङ्गानुसारं वर्षस्य पञ्चनवतितमं (९५) दिनम् । लिप्-वर्षानुगुणम् षण्णवतितमं (९६) दिनम् एतत् । एतस्मात् दिनात् वर्षान्ताय २७० दिनानि अवशिष्टानि ।

इतिहासःसम्पाद्यताम्

मुख्यघटनाःसम्पाद्यताम्

जन्मसम्पाद्यताम्

मृत्युःसम्पाद्यताम्

पर्व, उत्सवाः चसम्पाद्यताम्

बाह्यानुबन्धाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=५_अप्रैल&oldid=402678" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः