प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्
गन्धद्रव्याणि

यानि वस्तूनि आहारस्य सज्जीकरणावसरे तेषाम् आहाराणां गन्धस्य रुचेः च वर्धनार्थं योज्यन्ते तानि गन्धद्रव्याणि इति उच्यन्ते । तानि च -

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=गन्धद्रव्याणि&oldid=366849" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः