१२ जनवरी

दिनाङ्क
(जनवरी १२ इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)


१० ११ १२ १३ १४ १५ १६
१७ १८ १९ २० २१ २२ २३
२४ २५ २६ २७ २८ २९ ३०
३१  

१२ जनवरी-दिनाङ्कः ग्रेगोरीयन-पञ्चाङ्गानुसारं वर्षस्य द्वादशं (१२) दिनम् । एतस्मात् दिनात् वर्षान्ताय ३५३ दिनानि अवशिष्टानि ।

इतिहासःसंपादित करें

मुख्यघटनाःसंपादित करें

जन्मसंपादित करें

मृत्युःसंपादित करें

पर्व, उत्सवाः चसंपादित करें

बाह्यानुबन्धाःसंपादित करें

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=१२_जनवरी&oldid=402694" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्