प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्
Daman and Diu in India (disputed hatched).svg

दमण भारतस्य दमन-दीवकेन्द्रशासितप्रदेशस्य दमण-मण्डलस्य एकं नगरम् अस्ति । इदं नगरं अरबसागरे स्थितः कश्चन द्वीपः। गुजरातसमीपे भवति।


"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=दमण&oldid=387181" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः