१९ दिसम्बर

दिनाङ्क
(दिसम्बर १९ इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)


१० ११ १२
१३ १४ १५ १६ १७ १८ १९
२० २१ २२ २३ २४ २५ २६
२७ २८ २९ ३० ३१  

१९ दिसम्बर-दिनाङ्कः ग्रेगोरीयन-पञ्चाङ्गानुसारं वर्षस्य त्रिशताधिकत्रयःपञ्चाशत्तमं (३५३) दिनम् । लिप्-वर्षानुगुणम् त्रिशताधिकचतुःपञ्चाशत्तमं (३५४) दिनम् एतत् । एतस्मात् दिनात् वर्षान्ताय १२ दिनानि अवशिष्टानि ।

इतिहासःसम्पाद्यताम्

मुख्यघटनाःसम्पाद्यताम्

जन्मसम्पाद्यताम्

मृत्युःसम्पाद्यताम्

पर्व, उत्सवाः चसम्पाद्यताम्

बाह्यानुबन्धाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=१९_दिसम्बर&oldid=402890" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः