३१ दिसम्बर

दिनाङ्क
(दिसम्बर ३१ इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)


१० ११ १२ १३ १४
१५ १६ १७ १८ १९ २० २१
२२ २३ २४ २५ २६ २७ २८
२९ ३० ३१  

३१ दिसम्बर-दिनाङ्कः ग्रेगोरीयन-पञ्चाङ्गानुसारं वर्षस्य त्रिशताधिकचतुःषष्टितमं (३६५) दिनम् । लिप्-वर्षानुगुणम् त्रिशताधिकचतुःषष्टितमं (३६६) दिनम् एतत् । एतद्दिनं ग्रेगोरीयन-पञ्चाङ्गानुसारं वर्षस्य अन्तिमदिनं भवति ।

इतिहासःसम्पाद्यताम्

मुख्यघटनाःसम्पाद्यताम्

जन्मसम्पाद्यताम्

मृत्युःसम्पाद्यताम्

पर्व, उत्सवाः चसम्पाद्यताम्

बाह्यानुबन्धाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=३१_दिसम्बर&oldid=402918" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः