नेत्रावती भारतस्य कर्णाटकराज्यस्य पश्चिमघट्टप्रदेशेषु उद्भवति । अस्याः तटे सन्ति मङ्गळूरुनगरम्, पाणेमङ्गळूरु, धर्मस्थलम्, उल्लाळ इति स्थानानि । अन्ते एषा सिन्धुसागरं सङ्गच्छति

सम्बद्धाः लेखाः

सम्पादयतु
"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=नेत्रावती&oldid=419238" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्