नेल्लूरु-नगरम्

(नेल्लूरु इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)


भारतदेशस्य किञ्चन राज्यम् अस्ति आन्ध्रप्रदेशः । अस्य राज्यस्य मण्डलेषु अन्यतमम् अस्ति नेल्लूरुमण्डलम् । अस्य मण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति नेल्लूरु नगरम् ।

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=नेल्लूरु-नगरम्&oldid=370893" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्