भारतदेशे किञ्चन राज्यम् अस्ति उत्तरप्रदेशराज्यम्। अस्य राज्यस्थं किञ्चन मण्डलम् अस्ति फतेहपुरमण्डलम् । अस्य मण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति फतेहपुरम्।

फतेहपुरम्
नगरम्
देशः  भारतम्
राज्यम् उत्तरप्रदेशः
मण्डलम् फतेहपुरम्
Elevation
११० m
Population
 (2001)
 • Total १,५१,७५७
भाषाः
 • अधिकृताः हिन्दी
Time zone UTC+5:30 (IST)