अयं मणिबन्धः शरीरस्य किञ्चन अङ्गम् । अयं मणिबन्धः आङ्ग्लभाषायां wrist इति उच्यते ।

wrist joint
Hand parts.jpg
A human hand with wrist labeled at left.
ल्याटिन् articulatio radiocarpea
ग्रैस'स् subject #86 327
चिकित्साशास्त्रीय-

शिर्षकम्

Wrist+joint
मणिबन्धः
मणिबन्धे बद्धा रक्षा
Human wrist.png
Wrist related tenodesis effect, second step.JPG

बाह्यसम्पर्कतन्तुःसम्पाद्यताम्

सम्बद्धाः लेखाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=मणिबन्धः&oldid=408780" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः