फलकम्:Paraphyletic group मत्स्याः जलवासिनः अथिमन्तः। तेषां देहाः वल्कैः अपिवृत्तः। ते पक्षैः नद्यां तरन्ति। ते तडागेषु नदीषु समुद्रेषु वा वसन्ति। वेल् शार्क् एव गरिष्ठः झषः। केचन जनाः मत्स्यान् खादन्ति। धीवराः स्वजालैः मत्स्यान् परिगृह्णन्ति।

नील-अमोघः
समुद्रनागः

विभागाःसम्पाद्यताम्

पुराणेषुसम्पाद्यताम्

विष्णोः मत्स्यावतारः।

 
मत्स्यावतारः

बाह्यसम्पर्कतन्तुःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=मत्स्याः&oldid=342967" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः