प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

रञ्जनालिपिः

(रन्जना इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)

रन्जना लिपि नेपाल भाषास्य एक लिपि अस्ति|

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=रञ्जनालिपिः&oldid=368100" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः