प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्


गुजरातराज्यस्य महेसाणामण्डलस्य किञ्चन नगरम् ।

सम्बद्धाः लेखाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=वडनगरम्&oldid=409652" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः