विकिपीडिया:शैलीपुस्तकम्

(विकिपीडिया:Manual of Style इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)


शैलीपुस्तकम्

मासानां नामानिसम्पाद्यताम्

ग्रिगोरीयमासानां नामाति संस्कृते:-

 • जनुवरी
 • फ़ॆब्रुवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मेय्
 • जून्
 • जूलय्
 • ओगस्ट्
 • सप्तंबर्
 • अष्टौबर्
 • नवम्बर्
 • दशम्बर्
विभक्तिः →
मासस्य नाम ↓
प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पञ्चमी षष्ठी सप्तमी
जनुवरी जनुवरी जनुवरीम् जनुवर्या जनुवर्यै जनुवर्याः जनुवर्याः जनुवर्याम्
फ़ॆब्रुवरी फ़ॆब्रुवरी फ़ॆब्रुवरीम् फ़ॆब्रुवर्या फ़ॆब्रुवर्यै फ़ॆब्रुवर्याः फ़ॆब्रुवर्याः फ़ॆब्रुवर्याम्
मार्च्
एप्रिल्
मेय्
जून्
जूलय्
ओगस्ट्
सप्तंबर्
अष्टौबर्
नवम्बर्
दशम्बर्

वासरानां नामानिसम्पाद्यताम्