विकिया (औपचारिकतया विकिसिटीस् इति) विकीनाम् अथवा विकिसमूहानाम् (विकिफार्म् इत्येतेषाम्) आतिथेयार्थं काचित् निःशुल्का जालस्थलातिथेयसेवा वर्तते। एषा पाठकेभ्यः सम्पादकेभ्यः च सामान्यतया निःशुल्का वर्तते। अधिकतरः अस्य आयः विज्ञापनेभ्यः भवति।

टीकाःसम्पाद्यताम्

सन्दर्भाःसम्पाद्यताम्

बाह्यानुबन्धाःसम्पाद्यताम्

सम्बद्धाः लेखाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=विकिया&oldid=409684" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्