"सिन्धुसंस्कृतिः" इत्यस्य संस्करणे भेदः

सम्पादनसारांशरहितः
सिंधुदरीसंस्कृतिः(क्रि पू ३३००-१३००) एका कांस्यकालसंस्कृतिः आसीत्। एषा संस्कृतिः १९२० तमे वर्षे पुरातत्वज्ञैः उद्भिन्ना। सा सिन्धु-सरस्वत्योः नदीतीरे अवर्धत। अस्याः विस्तारस्य उन्नतिः २५०० - १९०० वर्षेषु अभवत्। अस्याः जनाः अनेकानि नगराणि प्रस्थापितवन्तः। तेषु हरप्पापुरी एव प्रथमा उद्भिन्ना। अतः एव सिन्धुदरीसंस्कृतिः हरप्पा संस्कृतिः इति ख्याता।
सिंधुदरीसंस्कृतिः एका कांस्यकालसंस्कृतिः आसीत्।
 
==नगराणि==
सिन्धुसंस्कृतेः नगराणि सुसंचिन्तिताः आसन्। पथ्याः वीथयः च विशालाः आसन्। सुन्दराणि गृहाणि इष्टिभिः निर्मितानि सन्ति। नगरेषु अनेके नौकाश्रयाः धान्यकूटाः वस्तुगृहाणि च आसन्। पुर्यः भित्तिभिः रक्षिताः
 
[[ar:حضارة وادي السند]]
१,२०६

सम्पादन

"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/109506" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्