"सदस्यसम्भाषणम्:Sbblr geervaanee" इत्यस्य संस्करणे भेदः

→‎सन्देशः: नवीन विभागः
(→‎सन्देशः: नवीन विभागः)
== सन्देशस्तत्र ==
{{tb|Hemant wikikosh}}-[[User:Hemant wikikosh|Hemant wikikosh]] ([[User talk:Hemant wikikosh|चर्चा]]) १०:०३, ३ ओगस्ट् २०१२ (UTC)
 
== सन्देशः ==
 
कृपया [[http://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE:%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A4%A3%E0%A5%8D%E0%A4%A1%E0%A4%AA%E0%A4%AE%E0%A5%8D_%28%E0%A4%A8%E0%A4%AF%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3%E0%A4%AE%E0%A5%8D%29#.E0.A4.A8.E0.A5.82.E0.A4.A4.E0.A4.A8.E0.A4.BE.E0.A4.AF_.E0.A4.B2.E0.A5.8B.E0.A4.97.E0.A5.8B-.E0.A4.9A.E0.A4.BF.E0.A4.B9.E0.A5.8D.E0.A4.A8.E0.A4.BE.E0.A4.AF_.E0.A4.9B.E0.A4.A8.E0.A5.8D.E0.A4.A6.E0.A4.BE.E0.A4.95.E0.A4.B2.E0.A4.A8.E0.A4.AE.E0.A5.8D]] इत्यत्र नूतनलोगोचिह्नविषये स्वमतं (समर्थनम्/विरोधः) लिख्यताम्। एतत् तु यथोक्तसंशोधनपुरस्सरं प्रस्तुतम् अस्ति। धन्यवादाः।-[[User:Hemant wikikosh|Hemant wikikosh]] ([[User talk:Hemant wikikosh|चर्चा]]) ०५:५८, १३ सप्तम्बर् २०१२ (UTC)
६,८२३

सम्पादन

"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/205294" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्