"खयाल्" इत्यस्य संस्करणे भेदः

(लघु)
(हिन्दुस्तानीशास्त्रीयसङ्गीतम्|हिन्दुस्तान... नवीनं पृष्ठं निर्मितमस्ति)
 
(लघु) (added Category:सङ्गीतम् using HotCat)
*छोटाखयाल्- द्रुतलये गायन्ति चेत् छोटाखयाल् इति व्यवहारः।
गायकः यदा खयाल् गानारम्भं करोति तदा विलम्बितलये एव आरम्भं करोति। विलम्बित एकताल्, तीनताल्, झमरादिषु गायति। समनन्तरमेव छोटाखयाल् गायति। मध्य उत ध्रुतलये आरम्भं करोति। प्रायः त्रिताल् उत द्रुत एकताले गायति। एकस्मिन् समये यदा प्रकारद्वयस्य गानं भवति तदा एकस्मिन् एव रागे गायन्ति। किन्तु, बोल् उत कवितायाः (चीज्) व्यत्यासः दृश्यते। [[मोघलसाम्राज्‍यम्|मोघलसाम्राज्ये]] महम्मद षा रङ्गीले काले(१७१३) प्रसिद्धौ खयाल् गायकौ सदारङ्गअदारङ्गौ आस्ताम्। आभ्यां सहस्राधिकखयाल्कविताः रचिताः।अधिकाः शिष्याः आसन्।
 
[[वर्गः:सङ्गीतम्]]
"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/213368" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्