"कूर्मपुराणम्" इत्यस्य संस्करणे भेदः

सम्पादनसारांशरहितः
<br>
{{ ज्ञानसन्दुक पुस्तकम्
| name = '''कूर्मपुराणम्'''
| title_orig =
| translator =
| image = [[image:ब्रह्मपुराण.gif|150px]]
| image_caption = [[गीताप्रेस गोरखपुर]]स्य आवरण-पृष्ठम्
| author = वेदव्यासः
| illustrator =
| cover_artist =
| country = [[भारत]]
| language = [[संस्कृतम्]]
| series = [[पुराणम्]]
| subject = [[विष्णुः]], [[भक्तिः]]
| genre =
| publisher =
| pub_date =
| english_pub_date =
| media_type =
| pages = ६००० श्लोकाः
| isbn =
| oclc =
| preceded_by =
| followed_by =
}}
 
'''कूर्मपुराणम्''' (Kurmapurana)अष्टादशसु [[महापुराणानि|महापुराणे]]षु अन्यतमम् अस्ति | इदं पुराणं साक्षात् कूर्मावतारी भगवान् [[विष्णुः]] नारदम् उपदिष्टवान् इति श्रूयते | नारदमहर्षिः सूतमुनिम् इदम् उपदिष्टवान् अस्ति | कूर्मपुराणं द्विधा विभक्तम् अस्ति - पूर्वभागः उत्तरभागः चेति | पूर्वभागे ५३ अध्यायाः, उत्तरभागे ४६ अध्यायाः विद्यन्ते |
मूलतः कूर्मपुराणे चतस्रः संहिताः आसन् इति श्रूयते | ताः - ब्राह्मी, भागवती, सौरी, वैष्णवी च |ब्राह्मीसंहितायां ६००० श्लोकाः, भागवतीसंहितायां ४००० श्लोकाः, सौरीसंहितायां २००० श्लोकाः, वैष्णवीसंहितायां ५००० श्लोकाः विद्यनते | अधुना उपलभ्यमानाः श्लोकाः ब्राह्मीसंहितायां विद्यमानाः |
१,८१८

सम्पादन

"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/235435" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्