"महर्षि महेश योगी" इत्यस्य संस्करणे भेदः

सम्पादनसारांशरहितः
[[Image:MaharishiMaheshYogi-0106.jpg|thumb|250px|right|महर्षि महेश योगी (२००७)]]
'''महर्षि महेश योगी''' १९१८ तमे वर्षे जनवरीमासस्य १२ दिनाङ्के प्रयागे जातः । तस्य मूलनाम आसीत् महेशप्रसादवर्मा इति ।
सः 'अतीन्द्रियध्यानपद्धतिम्' (Transcendental Meditation technique) आविष्कृतवान् । तस्य आन्दोलनस्य गुरुः सः । किञ्चन धार्मिकान्दोलनं सत्यपि धर्मनिरपेक्षमिति गृह्यते । महर्षि महेश योगी हिमालये स्थितस्य ज्योतिर्मठस्य शङ्कराचार्यस्य स्वामीब्रह्मानन्दसरस्वतीवर्यस्य शिष्यः सहायकश्च जातः ।
१९५५ तमे वर्षे ब्रह्मचारी महेशः स्वस्य गुरुणा पाठितम् अतीन्द्रियध्यानपद्धतिं सार्वजनिकरूपेण पाठयितुम् आरब्धवान् । वर्षद्वयं यावत् सः आभारते प्रवासं कृतवान् । स्वस्य इदम् आन्दोलनं सः अध्यात्मप्रगतेः / अध्यात्मपुनरुत्थानस्य आन्दोलनमिति निर्दिष्टवान् । अस्य पद्धतेः परमप्रयोजनस्य विषये बहवः स्वानुभवम् अकथयन् ।
==विश्वप्रवासः (१९५८-१९६८)==
[[File:20130723 MERU, (Maharishi European Research University) in Vlodrop, Holland (thumbnail)- CC BY-NC-ND 1000x368.jpg|thumb|250px|महर्षिकेन्द्रम्, मेरु, होलेण्ड्]]
 
१९५९ तमे वर्षे महर्षि महेशयोगी विश्वप्रवासम् आरब्धवान् । तेन उक्तम् - 'मम मनसि एकः विचारः वर्तते, सर्वस्य जनस्य अपि उपयोगाय यत् भवेत् तादृशं किञ्चित् अहं जानामि' इति ।

सम्पादन

"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/246351" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्