"तपाम्यहमहं वर्षं..." इत्यस्य संस्करणे भेदः

सम्पादनसारांशरहितः
(लघु) (९.१९ तपाम्यहमहं.... इत्येतद् तपाम्यहमहं वर्षं... इत्येतत् प्रति चालितम्।)
No edit summary
[[File:Bhagvad Gita.jpg|thumb|right|300px|गीतोपदेशः]]
:'''तपाम्यहमहं वर्षं निगृाम्युत्सृजामिनिगृह्णाम्युत्सृजामि च ।'''
:'''अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन ॥ १९ ॥'''
 
==पदच्छेदः==
तपामि अहम् अहं वर्षं निगृह्णामि अत्सृजामिउत्सृजामि च अमृतं च एव मृत्युः च सत् असत् च अहम् अर्जुन ॥ १९ ॥
 
==अन्वयः==
अर्जुन ! अहं तपामि, अहं वर्षं निगृामिनिगृह्णामि, अहम् उत्सृजामि च । अहम् एव अमृतं च मृत्युः च सत् असत् च ।
 
==पदार्थः==
:अहं तपामि = अहं तापयामि
:वर्षम् = वृष्टिम्
:निगृामिनिगृह्णामि = रुणध्मि
:उत्सृजामि च= त्यजामि अपि
:अमृतं च एव = अमृतम् अपि
 
==तात्पर्यम्==
अहमेव ग्रीष्मकाले आदित्यरूपः सन् जगदिदं तापयामि । वृष्टिकाले चतुरः मासान् जलं मुञ्चामि, अन्यान् अष्ट मासान् निगृामिनिगृह्णामि । अहमेव सर्वेषां जीवनं मृत्युश्च । अहमेव स्थूलं दृश्यं सूक्ष्मं च ।
 
==सम्बद्धसम्पर्कतन्तुः==
गुमनाम सदस्य
"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/248752" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्