"महर्षि महेश योगी" इत्यस्य संस्करणे भेदः

सम्पादनसारांशरहितः
(लघु) (clean up, added deadend tag using AWB)
सः 'अतीन्द्रियध्यानपद्धतिम्' (Transcendental Meditation technique) आविष्कृतवान् । तस्य आन्दोलनस्य गुरुः सः । किञ्चन धार्मिकान्दोलनं सत्यपि धर्मनिरपेक्षमिति गृह्यते । महर्षि महेश योगी हिमालये स्थितस्य ज्योतिर्मठस्य शङ्कराचार्यस्य स्वामीब्रह्मानन्दसरस्वतीवर्यस्य शिष्यः सहायकश्च जातः ।
==बाल्यजीवनम्==
महेशः अलहाबादविश्वविद्यालये[[इलाहाबाद|अलहाबाद]]विश्वविद्यालये [[भौतिकशास्त्रम्|भौतशास्त्रे]] स्नातकपदवीं प्राप्तवान् १९४२ तमे वर्षे । सः ज्योतिर्मठस्य शङ्कराचार्याणां ब्रह्मानन्दसरस्वतीनां सान्निध्ये अध्ययनम् अकरोत् । बालब्रह्मचारी महेशः इति तत्र नामाङ्कितः जातः ।
सः स्वामिभिः सः १९५३ तमवर्षपर्यन्तं (गुरोः दिवङ्गमनं यावत्) तत्रैव अतिष्ठत् । ततः [[उत्तराखण्डराज्यम्|उत्तरखण्डस्य]] [[उत्तरकाशीमण्डलम्|उत्तरकाशीम्]] अगच्छत् ।
==भारते प्रवासः(१९५५-१९५७)==
१९५५ तमे वर्षे ब्रह्मचारी महेशः स्वस्य गुरुणा पाठितम् अतीन्द्रियध्यानपद्धतिं सार्वजनिकरूपेण पाठयितुम् आरब्धवान् । वर्षद्वयं यावत् सः आभारते प्रवासं कृतवान् । स्वस्य इदम् आन्दोलनं सः अध्यात्मप्रगतेः / अध्यात्मपुनरुत्थानस्य आन्दोलनमिति निर्दिष्टवान् । अस्य पद्धतेः परमप्रयोजनस्य विषये बहवः स्वानुभवम् अकथयन् ।
१,४९५

सम्पादन

"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/268364" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्