"अरिस्टाटल्" इत्यस्य संस्करणे भेदः

सम्पादनसारांशरहितः
|school_tradition = [[पेरिपेटेटिक्-सम्प्रदायः]]<br />[[अरिस्टाटल्-मतम्]]
|main_interests = [[भौतशास्त्रम्|भौतविज्ञानम्]], [[तत्वज्ञानम्]], [[काव्यम्]], [[नाट्यशास्त्रम्]], [[सङ्गीतम्]], [[अलन्कारशास्त्रम्]], [[राजनीतिः]], [[नीतिशास्त्रम्]], [[जीवशास्त्रम्]], [[प्राणिविज्ञानम्]
|notable_ideas = [[Golden mean (philosophy)|Golden mean]], [[तर्क:]], [[न्याय:]], [[संवाक्यम्]], [[अनुरक्ति:]]
|influences = [[पार्मेनिडीस्]], [[सोक्रटीस्]], [[प्लेटो]], [[हेराक्लिटुस्]], [[डेमाक्रिटुस्]]
|influenced = प्राय: तस्यानन्तरं आगतं पूर्णं [[पाश्चात्यदर्शनम्]] ; [[अलेग्सण्डर्]], [[अविसेन्ना]], [[आवेर्रोस्]], [[मैमोनिडेस्]], [[आल्बेर्टुस् माग्नुस्]], [[तामस् अक्विनास्]], [[डन्स् स्कोटुस्]], [[टालमि]], [[कोपर्निकस्]], [[गलिलेयो]], इस्लामियदर्शनम् , [[Jewish philosophy]], [[Christian philosophy]], science and '''[[List of writers influenced by Aristotle|more...]]'''.

सम्पादन

"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/274203" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्