"छान्दोग्योपनिषत्" इत्यस्य संस्करणे भेदः

शान्ति मन्त्रः
(शान्ति मन्त्रः)
:अस्तुवद् विस्तृतगुणं भोगिप्रस्तरशायिनम् ॥ (छा उ भाष्यम् १-१-१)
दशसु प्रमुखोपनिषत्सु छान्दोग्योपनिषदः वैशिष्ट्यं वर्तते । अस्याः उपनिषदः भाष्यं [[शङ्कराचार्यः|श्रीशङ्कराचार्यैः]] [[मध्वाचार्यः|श्रीमध्वाचारै]]श्च लिखितम् अस्ति ।
==शान्ति मन्त्रः==
ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः
श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि।
सर्वम् ब्रह्मौपनिषदम् माऽहं ब्रह्म
निराकुर्यां मा मा ब्रह्म
निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणम् मेऽस्तु।
तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते
मयि सन्तु ते मयि सन्तु।
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥
 
==विषयव्याप्तिः==
==१-५ अध्यायाः==

सम्पादन

"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/280234" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्