"छान्दोग्योपनिषत्" इत्यस्य संस्करणे भेदः

(शान्ति मन्त्रः)
दशसु प्रमुखोपनिषत्सु छान्दोग्योपनिषदः वैशिष्ट्यं वर्तते । अस्याः उपनिषदः भाष्यं [[शङ्कराचार्यः|श्रीशङ्कराचार्यैः]] [[मध्वाचार्यः|श्रीमध्वाचारै]]श्च लिखितम् अस्ति ।
==शान्ति मन्त्रः==
::'''ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः
::'''श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि।
::'''सर्वम् ब्रह्मौपनिषदम् माऽहं ब्रह्म
::'''निराकुर्यां मा मा ब्रह्म
::'''निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणम् मेऽस्तु।
::'''तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते
::'''मयि सन्तु ते मयि सन्तु।
::'''ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥ '''
 
==विषयव्याप्तिः==
५,५७२

सम्पादन

"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/280236" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्