"उपनिषद्" इत्यस्य संस्करणे भेदः

(लघु)
Esteban16 (Talk)इत्यस्य सम्पादनम् अपमर्ज्य 31.173.243.124 इति अन्तिमपुनरावृत्तिः ।
(लघु) (31.173.243.124 (Talk)इत्यस्य सम्पादनम् अपमर्ज्य 116.74.216.78 इति अन्तिमपुनरावृत्तिः ।)
अङ्कनम् : प्रत्यापन्न
(लघु) (Esteban16 (Talk)इत्यस्य सम्पादनम् अपमर्ज्य 31.173.243.124 इति अन्तिमपुनरावृत्तिः ।)
अङ्कनम् : प्रत्यापन्न
ब्रह्मतत्त्वं यः कोऽपि – जिज्ञासति, ज्ञातुं शक्नुते; यः कोऽपि मानवस्तत् लिप्सति लब्धुं प्रभवति। तदर्थं तपस्या काम्यते अभिलष्यते सत्यानुरागी बलिष्ठा निष्ठा विमलञ्च ज्ञानम् । नायमात्मा वेदाध्ययनेन लब्धुं शक्यो न च सद्धारणाशक्त्यैव । साधको हि यम् आत्मानं वृणुते तेनैव स तमवाप्तुमीष्टे । सम्प्रति हि स्वयमेवात्मा स्वकीयं रूपमभिव्यनक्ति । उपनिषदः आहुः -
 
'''<nowiki/>'नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुतेन।''' Вы все геи!
 
'''यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैव आत्मा विवृणुते तनूं स्वाम्॥''''
५,५६८

सम्पादन

"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/443408" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्