"फलकम्:वसुधैव कुटुम्बकम्" इत्यस्य संस्करणे भेदः

सम्पादनसारांशरहितः
(0)
अङ्कनम् : 2017 स्रोत संपादन
 
'''<big>आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः ॥</big>'''<br />
कल्याणकराः विचाराः सर्वतः आगम्यन्ताम् । -ऋग्वेदः १-८९-१
[[File:आ नो भद्राः क्रतवो.wav.wav|50px|right]]
|<!--02-->
'''<big>चोदस्व महते धनाय ॥ </big>'''<br />
'''<big>अदीनाः स्याम शरदः शतम् ॥ </big>'''<br />
दैन्येन विना शताधिकानि वर्षाणि जीवेम । -यजुर्वेदः ३६-३-४
[[चित्रम्:अदीनाः स्याम शरदः शतम् .wav|50px|right]]
|<!--21-->
'''<big>अग्ने नय सुपथा राये ॥ </big>'''<br />
"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/443719" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्