"विकिपीडिया:व्याघ्रप्रकल्पः/ लेखप्रतियोगिता २०१९" इत्यस्य संस्करणे भेदः

सम्पादनसारांशरहितः
 
 
|intro=<p>व्याघ्रप्रकल्पः इति काचित् लेखप्रतियोगिता। एषा परियोजना भारतीयभाषाषु स्थानीयरूपेण प्रासङ्गिकविषयेषु उन्नतस्तरे लेखसर्जनार्थं विकिसम्प्रदायम् उत्साहदानं करोति । </p><p> भारतीयविकिसम्प्रदायानाम् स्वतःस्फूर्तम् भागग्रहणं वीक्ष्य पुनरस्मिन् वर्षे व्याघ्रप्रकल्पस्य द्वितीयः घट्टः परिकल्पितः । </strong> </p><p> साहाय्यं करिष्यति किम् ?</p>
<p><em>भागग्रहणार्थं भवता/भवत्या अवश्यमेव सदस्यता प्राप्तव्या । [[विकिपीडिया:व्याघ्रप्रकल्पः/ लेखप्रतियोगिता २०१९/प्रतिभागीभागग्रहणम्|अत्र स्वनाम योजयतु]]। तदनन्तरम् [[#अनुवादं कुरु|अधः अनुवादं कुरु इति आवली]]तः
यथेच्छं लेखानाम् अनुवादं करोतु।</em></p>
|step1Title=प्रथमसोपानम्
<p>नूतनलेखस्य सर्जनं अथवा लेखप्रसारणं १० अक्टोबर् २०१९, ०:०० तः १० जनवरी २०२०, २३:५९ (IST) कालभ्यन्तरे भवेत् |</p>
|box1Button=विस्तारिता नियमावली
|box1URL=https://sa.wikipedia.org/s/181v
 
|box2Title= अनुवादं कुरु
|box3Text=<p>प्रतिमासं भागग्रहीतृषु सर्वाधिकयोगदातृषु त्रयः, योगदानानुसारं वैय्यक्तिकरूपेण पुरस्कारान् प्राप्स्यन्ति ।</p><p>मासत्रयव्यापिन्याः सुदीर्घायाः प्रतियोगितायाः पश्चात् समुदायेषु यस्य समुदायस्य विस्तारः वर्तते तस्य सामुदायिकः पुरस्कारः दीयते। विजेतुः समुदायस्य त्रिदिवसीया विशिष्टः प्रशिक्षणकार्यक्रमः भविष्यति ।</p>
|box3Button=विस्तारितं विवरणम्
|box3URL=https://sa.wikipedia.org/s/181x
|box4Title=प्रायशः जिज्ञासिताः प्रश्नाः
|box4Text=<p> अस्य प्रकल्पविषये अधिकं ज्ञास्यताम् </p>
५,५६८

सम्पादन

"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/447396" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्