"कित्तूरु चेन्नम्म" इत्यस्य संस्करणे भेदः

Removing Kittur_rani_chennamma_Stamp_of_India_1977.jpg, it has been deleted from Commons by Ellin Beltz because: per [[:c:Commons:Deletion requests/Files uploaded by స్వరలాస
(लघु) (Hindihai.in (Talk)इत्यस्य सम्पादनम् अपमर्ज्य స్వరలాసిక इति अन्तिमपुनरावृत्तिः ।)
अङ्कनम् : प्रत्यापन्न
(Removing Kittur_rani_chennamma_Stamp_of_India_1977.jpg, it has been deleted from Commons by Ellin Beltz because: per [[:c:Commons:Deletion requests/Files uploaded by స్వరలాస)
अङ्कनम् : Manual revert
 
 
दक्षिणभारते आङ्ग्लानां प्रतिनिधिः थैकरे आसीत् । सः येन केन प्रकारेण कित्तूरुराज्यस्योपरि आधिपत्यम् इच्छति स्म । कित्तूरुराज्यस्योपरि आक्रमणं कर्तुं तस्य पार्श्वे एषः सुवर्णावसरः आसीत् । अतः सः ब्लॅक्, सिबिल् इत्यादीनाम् आङ्ग्लाधिकारिणां नेतृत्वे एकां सेनां कित्तूरुराज्यस्योपरि आक्रमणार्थं प्रैषयत् । चेन्नम्म इत्यस्याः नेतृत्वे कित्तूरुराज्यस्य प्रजाः, सैनिकाः, अधिकारिणः युद्धम् अकुर्वन् । आङ्ग्लैः सह तद्युद्धे कित्तूरुराज्यस्य यदा विजयः निश्चितः आसीत्, तदा मल्लप्प शेट्टि, वेङ्कट राव् इत्येतौ मन्त्रिणौ देशद्रोहम् अकुरुताम् । राज्ञ्याः विश्वासुसैनिकः रामाण्ण इत्ययं आङ्ग्लसेनापतिना छलेन हतः । ततः अन्यदेशद्रोहिणः गुप्ततया आङ्ग्लसैन्ये अन्तरभवन् । तेषु सबर मण्डारी, शिवप्प च मुख्यौ आस्ताम् । तौ युद्धसामग्रिषु गोमलस्य मिश्रणम् अकुरुताम् । तेन सर्वाः युद्धसामग्र्यः नष्टाः अभवन् । शिवप्प कित्तूरुराज्यस्य मुख्यदुर्गस्य सिंहद्वारम् उद्घाटितवान्, येन आङ्ग्लाः दुर्गस्योपरि स्वाधिपत्यं प्राप्तवन्तः ।
 
[[File:Kittur rani chennamma Stamp of India 1977.jpg|right|thumb|200px]]
तस्मिन् युद्धे सर्वैः निष्ठया युद्धं कृतं, परन्तु देशद्रोहिणां विषये केषामपि मनसि विचारः नासीत् । अतः कित्तूरुराज्यस्य पराजयः अभवत् । ( [[सरदार वल्लभभाई पटेल|लोहपुरुष]]स्य पिता झवेरभाई बाल्यकालात् बालवल्लभं कथयति स्म यत्, “१८५७ तमस्य वर्षस्य स्वातन्त्र्यविप्लवस्य असफलतायाः कारणं देशद्रोहः, देशजनेषु एकतायाः अभावश्च आसीत्” । अतः बाल्यकालात् [[सरदार वल्लभभाई पटेल|लोहपुरुषः]] अखण्डभारतस्य कल्पानां कुर्वन् देशसेवाम् अकरोत् । तस्य सम्मुखम् एतादृशानि बहूनि उदाहरणानि स्युः । )
 
१,२२०

सम्पादन

"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/458635" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्