NehalDaveND

NehalDaveND २६ जून् २०१३ से सदस्य हैं
400
(2)
(400)
<li>[[खण्डकाव्यानि]]
<li>[[भाषाविज्ञानम्|भाषा]]
<li>[[अष्टाध्यायी]]<li>[[अभिज्ञानशाकुन्तलम्]]<li>[[भट्टिकाव्यम्#सर्गसारः|भट्टिकाव्यम्]]<li>[[लल्लाचार्यसिद्धान्तः]]
<li>[[आर्यसिद्धान्तः]]
<li>[[काव्यालङ्कारयोः क्रमिकविकासः]]
<li>[[अलङ्काराणां क्रमिकविकासः]]
<li>[[अलङ्काराणां वर्गीकरणम्]]
<li>[[अलङ्कारग्रन्थाः]]
<li>[[श्राद्धम्]]
<li>[[ज्योतिषस्य सिद्धान्तस्कन्धः]]
<li>[[ज्योतिषशास्त्रस्य इतिहासः]]
<li>[[काव्यात्मविमर्शः]]
<li>[[अलङ्कारसम्प्रदायः]]
<li>[[रससम्प्रदायः]]
<li>[[अलङ्कारशास्त्रस्य सम्प्रदायाः]]
<li>[[बलोचजनाः]]
<li>[[राणा भगवानदास]]
<li>[[बाङ्ग्लादेशस्य स्वतन्त्रतासङ्ग्रामः]]
<li>[[भवानीपुरमन्दिरम्]]
<li>[[अलङ्कारशास्त्रस्य इतिहासः]]
<li>[[पालिप्राकृतव्याकरणम्]]
<li>[[प्राग्वैदिके वैदिककाले च ज्योतिषस्वरूपम्]]
<li>[[स्मृतिकाराः]]
<li>[[धर्मसूत्रकाराः]]
<li>[[दर्शनानि]]
<li>[[बौद्धदर्शनस्य मतानि]]
<li>[[भारतीयदार्शनिकाः]]
<li>[[पक्षधरमिश्रः]]
<li>[[गङ्गेशोपाध्यायः]]
<li>[[उदयनाचार्यः]]
<li>[[ताजिकशास्त्रम्]]
<li>[[होराशास्त्रस्य विभागाः]]
<li>[[होराशास्त्रम्]]
<li>[[ज्योतिषस्य संहितास्कन्धः]]
<li>[[सिद्धान्तशिरोमणिः]]
<li>[[ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः]]
<li>[[वराहमिहिरसिद्धान्तः]]
<li>[[भूपेन्द्र पटेल]]
<li>[[मनोविज्ञानस्य नाडीतन्त्रम्]]
<li>[[सार्वधातुकप्रकरणम्]]
<li>[[अष्टाध्याय्याः विषयवस्तु]]
<li>[[मनोविज्ञानम्]]
<li>[[मनोविज्ञानस्य अध्ययनविधिः]]
<li>[[भाष्यनिबन्धकाराः]]
 
 
७६,०४८

सम्पादन

"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/464068" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्