"विकिपीडिया:प्रयोगपृष्ठम्" इत्यस्य संस्करणे भेदः

सम्पादनसारांशरहितः
No edit summary
No edit summary
मम नाम कल्याणी. अहं अष्टादश वर्षाः अस्मि. अहं बेङ्गलुरु नगरे जातः तथा अत्र्यिव निवसामि. मम पितुः नाम दिनेश् कुमारः. सः एकः प्रसिद्दः वणिजः अस्ति . सः मम प्रेरकः च आसीत्. मम मातुः नाम लक्ष्मी दिनेशः, सा एका गृहकर्ता अस्ति . सा मम मुख्य आस्चरा आस्ति. मम पोषकाः मम सर्वकारॊ प्रचादनम् अकुर्वन्. अहं 'श्री कुमरन् चिल्द्रेन्स् होमे ' नाम शालायां अपत्ततः अश्चुना अहं 'ब ब ए' पदवीम् क्रिस्त् विश्वविद्यलयाभ्यं इछामि . तत्र एव पठामि. अहं एकः जिग्नसी अस्मि. उद्यमशीला च अस्मि. उद्यमशीला च अस्मि. पठन कार्यम् मम इष्टम् अपि च तं ज्ञानं आश्चुनिक जगति उपयोगं कर्तुम् सन्तोषः भवति. अहं न्यषेनल् लेवेल् टेबल् टेन्निस् क्रीडा पटुः अस्मि. अहं षट् वर्षाणि पर्यन्तं कर्नाटक राज्यं देश न्यशनल् स्थले
मम नाम नीति हरदास अस्ति । मम पितुः नाम श्रीमान मिलिन्द हरदास अस्ति। मम मातुः नाम श्रीमती सुषमा हरदास अस्ति। मम भ्रातुः नाम प्रवर हरदास अस्ति। मम भगिन्याः नाम गयथ्री हरदास अस्ति। अहम् नगरे ह्य्देरबद वसामि।अहम् छात्रा अस्मि। अहम् प्रातः काले पंच वादने उत्तिष्ठामि। मम उनिवेर्सित्य नाम च्रिस्त उनिवेर्सित्य अस्ति। महाम् दूरदर्शन अति रोचते । महाम् पुस्तक अति रोचते । अहम् एक नटखठः बालकः अस्मि । मयम सन्स्क्रुतम् विषयम् बहु रोचते । अहम् एका आदर्श छात्र: अस्ति । मम फ़वोउरिते सुब्जेच्त प्स्य्चोलोग्य अस्ति । अहम् व्रजति अभिरुच् । वयम् वृते अभिरुच् । मम फ़वोउरिते क्रीडकः क्रिकट अस्ति । मम जन्मतिथि १० ओच्तोबेर् २००२ अस्ति। अस्माकं देशः भारतम् अस्ति।
रूपं अकरवम्. अहं दश वर्षात् अरभ्ये क्रिडन् अस्मि. बहव पन्द्यान् अपि जयन् अस्मि. एष क्रिडा मम अनुशासतम्, निश्चयताम् तया आत्म विश्वासम् जनयति. उनथ आरोग्य प्राप्त्यर्थं, अहं प्रतिदिनं देह-गण्डनम् करोमि . उत्तम आहरम् अपि खादामि. पुस्थाक पठनम्, सम्गीत श्रवणं, चित्रलेखनम्, एताः मम प्रब्रुत्तथः. नव कॊश्लान् अपि प्राप्नोमि एतिइधुः प्रव्रुत्तॆह्. पठनम् तथा लेखनम् मम मनोधर्मं उत्तेजयति .

सम्पादन

"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/464609" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्