"विकिपीडिया:प्रयोगपृष्ठम्" इत्यस्य संस्करणे भेदः

ToppatTopper (talk) द्वारा कृता 468155 पूर्ववत्-प्रक्रिया निरस्तीक्रियताम् ।
No edit summary
(ToppatTopper (talk) द्वारा कृता 468155 पूर्ववत्-प्रक्रिया निरस्तीक्रियताम् ।)
अङ्कनम् : किए हुए कार्य को पूर्ववत करना
मम नाम कल्याणी । अहं अष्टादश वर्षा अस्मि । अहं बेङ्गलूर नगरे जान तथा अत्रैव निवसामि । मम पितुः नाम दिनेश कुमार | सः एकः प्रसिद्ध वर्णितः अस्ति । स मम प्रेरकः च आसीत् । मम मातुः नाम लक्ष्मी दिनेश सा एका गृहिणी अस्ति । सा मम मुख्याधारा अस्ति । मम पोषका: मम सर्वस्मिन् कार्ये प्रचोदनम् अकुर्वन् । अह श्री कुमारन चिल्ड्रन्स् नाम शलाशां अपठम् ।
{{Infobox television|based_on={{Based on|''गो, डोग। गो!''|[[पी. डी. ईस्टमैन]]}}|executive_producer={{Plainlist|
अधुना अहं बी.बी.ये पदविम् किस्म् विश्वविद्यालयाभ्याम् इच्छामि । नत्र एव पठामि । अहे एक: जिज्ञासी अस्मि । उद्यमशीला च अस्मि | पठन कार्यम् मम इष्टम् अपि च तं ज्ञानं आधुनिक जगति उपयोग कर्तुम् सन्तोष भवति । "अहं न्यायनल लेवेलू टेबल टेन्निश क्रीडा पढ़ अस्मि । अहं षट वर्षाणि पर्यन्तम् कर्नाटक राज्य देश- न्यायनल स्थले रूपं अकरम् | अहं दश वर्षात् अरभ्य क्रीडन अस्मि । बहव पन्द्यान् अपि जयन् अस्मि । येषा क्रीडा मम अनुशासनताम निश्चयताम् तथा आत्म विश्वासम् जनयति । उनम आरोग्य प्रात्यर्थम अहं प्रनिदिनम् देहदण्डलां करोमि। उत्तम आहारम् अपि सादामि ।
* एडम पेल्ट्जमैन
पुस्तक पठनम् संगीत श्रवणम् यता: मम प्रवृत्तयः । नव कौशलान् अपि प्राप्नोमि एस प्रवृत्तैः । पठनम् तथा लिखनम् मम मनोधर्मम् उतेजयति ।
* लिन केस्टिन सेस्लर
* क्रिस एन्जेलिलि
* जोश शेर्बा
* स्टेफनी बेट्स
* अमीर नस्राबादी
}}|show_name=गो, डोग। गो!|website=https://www.dreamworks.com/shows/go,-dog.-go!|last_aired=प्रचलति|first_aired={{Start date|2021|1|26}}<ref name="AniMag">{{cite web|url=https://www.animationmagazine.net/streaming/trailer-dreamworks-go-dog-go-speeds-to-netflix-jan-26/|title=Trailer: DreamWorks' 'Go, Dog, Go!' Speeds to Netflix Jan. 26|date=January 6, 2021|last=Milligan|first=Mercedes|website=Animation Magazine|accessdate=January 6, 2021|language=आङ्ग्ल}}</ref>|audio_format=[[स्टीरियो]]|picture_format=[[एचडीटीवी]] [[१०८०पी]]|company={{Plainlist|
* [[DreamWorks Animation Television]]
* [[WildBrain Studios]]
}}|runtime=२४ निमेषात्मकः प्रसङ्गः|editor={{Plainlist|
* केन मैकेन्जी
* गिना पाचेको
* रायन वलाडे
}}|producer=मोरगाना ड्यूक|num_episodes=१८|developer=[[एडम पेल्ट्जमैन]]|num_seasons=२|language=आङ्ग्ल|country={{Plainlist|
* [[संयुक्तराज्यानि]]
* [[केनडा]]
}}|composer=पॉल बक्ले|endtheme=|opentheme="गो, डोग। गो!" पॉल बक्ले, रेनो सेल्म्सेर् तथा ज़ो डी'आन्द्रिया द्वारा|theme_music_composer=पॉल बक्ले|voices={{Plainlist|
* [[मिशेल लुसी]]
* कल्लम शोनिकेर
}}|director={{Plainlist|
* एण्ड्रयू डंकन
* किरण शाङ्घेरा
}}|writer=|channel=[[नेटफ्लिक्स्]]|image=GoDogGo logo.png}}'''''गो, डोग। गो!<ref name="preschool">{{cite web|url=https://media.netflix.com/en/press-releases/netflix-to-launch-diverse-slate-of-original-preschool-series-from-award-winning-kids-programming-creators|title=NETFLIX TO LAUNCH DIVERSE SLATE OF ORIGINAL PRESCHOOL SERIES FROM AWARD-WINNING KIDS PROGRAMMING CREATORS|work=[[Netflix Media Center]]|accessdate=July 23, 2019|language=आङ्ग्ल}}</ref>''''' ({{Lang-en|Go, Dog. Go!}}) सङ्गणकेन एनिमेटेड बालप्रवाहदूरदर्शनश्रृङ्खला अस्ति ।
 
== कथावस्तु ==
टैगः स्वस्य सर्वोत्तम-मित्रेण स्कूच्-इत्यनेन सह साहसिकस्य अनुसरणं करोति, समस्यानां समाधानं करोति, मार्गे च पावस्टोन्-नगरस्य नागरिकानां सहायतां करोति ।
 
[[File:Kalyani Dinesh.jpg|Kalyani_Dinesh]]
== उल्लेखाः ==
<references />
 
मम पदवी-पूर्वे - अहं विज्ञानम् पठितवति अस्मि । तत्र तत्र सर्व विषया: मम हृष्टाः अभवन् । नन्तरंम् पदव्याम - अहं
== बाह्यसम्पर्कतन्तुः ==
बी.बी.ये (BBA) पठितुम् आरम्भम् अकुर्वन । अत्र अनेक विषयाः सम्यक भवन्ति । क़िस्त विश्वविद्यालये पंठितवति अस्मि अधुना ।
 
निज जीवनस्थ वृत्तान्तान तथा वणिक कार्य विषयान् वयं पठाम: ।
* {{Official website|https://www.dreamworks.com/shows/go,-dog.-go!}}
मम विश्वविद्यालय: अध्ययनस्य फलस्य विषये तथा उपस्थिति-विषये बहु प्राशस्त्यम् ददाति । अध्ययन मात्रं न किन्तु अत्र अनेक स्पर्धा : कार्यक्रमाः प्रायोगिक-कार्याणि सन्ति । अहं आपणिक-कार्यक्रमेषु भाग: गृहीतवति । प्रथम वर्ष छत्रिषु अहं चतुर्थ स्थानम् - प्राप्तवती । अहं काले से जेलस् (calle Zealous नाम नाटक तण्डे भाग: गृहीतवृती च । अनेक विषयान् सग्वीसणम् कर्तुम् एतानि उपयोगम् सन्ति । तथा भाषणम् कर्तुम् मनोधर्मम् प्रापयितुम् योचना - वेगम कर्तुम्आनुकूल्यम् कल्पयन्ति च ।
* {{IMDb title|10687202}}
[[वर्गः:दूरदर्शनधारावाहिन्यः]]

सम्पादन

"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/468156" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्