विश्वसंस्कृतदिनम्

विश्वसंस्कृतदिवसः
(विश्वसंकृतदिनम् इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)

आविश्वे श्रावणपौर्णीमायां विश्वसंस्कृतदिनम् आचर्यते। प्रतिवर्षं श्रावणपूर्णिमायां संस्कृतदिनं परिपाल्यते। एतत् विश्वसंस्कृतदिनम् अथवा विश्वसंस्कृतदिवसः भारतसर्वकारः, यूनेस्को संस्था (UNESCO) च मिलित्वा आयोजयन्ति। प्रतिवर्षे श्रावणपूर्णिमायां रक्षाबन्धनपर्वः अपि भवति।

सम्बद्धाः लेखाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=विश्वसंस्कृतदिनम्&oldid=453693" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्