इदं महाभारतस्य दशमं पर्व अस्ति। अस्मिन् महाभारतयुद्धस्य अन्तिमो भागः वर्णितः, यस्मिन् शल्यः कौरवाणां सेनापतित्वेन भवति।

सम्बद्धाः लेखाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=शल्यपर्व&oldid=409750" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्