प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

मूलसञ्चिका(८३६ × ९९६ चित्राणवः (pixels), सञ्चिकायाः आकारः: २५३ KB, MIME-प्रकारः: image/jpeg)

Wikimedia Commons इत्यतः उद्धृता एषा सञ्चिका अन्येषु प्रकल्पेषु उपयोगार्हा । अस्याः सञ्चिकायाः सञ्चिकाविवरणपृष्ठम् इत्यत्र उपलभ्यमानं विवरणम् अधोलिखितं वर्तते ।

सारांशः

वर्णनम्
English: sage Ramanujacharya's statue
दिनाङ्क
स्रोतः स्वकार्यम्
लेखक Nvvchar

अनुमतिदानम्

अहम्, अस्य कार्यस्य कृतिस्वाम्यवान्, अत्र अस्याः अनुमतिद्वारा प्रकाशयन् अस्मि :
w:en:Creative Commons

समारोपः (attribution) समानतया वितर्यताम्

एषा सञ्चिका क्रिएटिव कॉमन्स-Attribution-Share Alike 3.0 Unported अनुमतिपत्रान्तर्गततया अस्ति ।
त्वं स्वतन्त्रः/स्वतन्त्रा :
 • वितरितकरणार्थम् – प्रतिलिपिकरणार्थं, वितरितकरणार्थं, सञ्चारितकरणार्थं च
 • सुशोभयितुम् (to remix) – कार्यम् अनुकूलं करणार्थम्
निम्नलिखितावस्थानाम् अन्तर्गततया :
 • समारोपः (attribution) – भवता/भवत्या रचनायाः श्रेयः उपयोगसंस्थितकत्रा अथवा लेखकेन दर्शितमाध्यमेन दातव्यः भविष्यति । (परन्तु सः भवते/भवत्यै अथवा भवता/भवत्या रचनायाः प्रयोगस्य समर्थनं करोति इति तस्य विचारः न भवेत्)।
 • समानतया वितर्यताम् – यदि भवान्/भवती एतस्मिन् कार्ये किमपि परिवर्तनं, अस्य आधारेण नवीनरचनां वा करोति, तर्हि नवरचितरचनायाः वितरणम् एतस्याः उत एतादृश्याः उपयोगसंस्थित्याः अन्तर्गततया कर्तुं शक्नोति ।

GNU head अस्य प्रलेखस्य प्रतिकृतीकरणं, पुनर्वितरणं, परिवर्तनं वा / च कर्तुम् अधोनिर्दिष्टनियमानुसारम् अनुमतिः दत्ता GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled GNU Free Documentation License
भवतः इच्छानुसारम् अनुमतेः चयनं कर्तुम् अर्हति ।

सञ्चिकायाः इतिहासः

सञ्चिका तत्समये कीदृशी आसीदिति द्रष्टुं दिनाङ्कः/समयः नुद्यताम् ।

दिनाङ्कः/समयःलघ्वाकृतिःआयामाःसदस्यःटिप्पणी
वर्तमानः१६:५४, ८ सितम्बर २००८१६:५४, ८ सितम्बर २००८ समये विद्यमानायाः आवृत्तेः अंगुष्ठनखाकारः८३६ × ९९६ (२५३ KB)Nvvchar{{Information |Description={{en|1=sage Ramanujacharya's Idol in a temple worship}} |Source=Own work by uploader |Author=Nvvchar |Date= |Permission= |other_versions= }} <!--{{ImageUpload|full}}-->

वैश्विकसञ्चिकायाः उपयोगः

एतां सञ्चिकाम् अधोनिर्दिष्टाः वीक्यः उपयुञ्जते:

 • de.wikipedia.org इत्यस्मिन् उपयोगः
 • en.wikipedia.org इत्यस्मिन् उपयोगः
 • es.wikipedia.org इत्यस्मिन् उपयोगः
 • hi.wikipedia.org इत्यस्मिन् उपयोगः
 • hu.wikipedia.org इत्यस्मिन् उपयोगः
 • hy.wikipedia.org इत्यस्मिन् उपयोगः
 • id.wikipedia.org इत्यस्मिन् उपयोगः
 • it.wikipedia.org इत्यस्मिन् उपयोगः
 • kn.wikipedia.org इत्यस्मिन् उपयोगः
 • new.wikipedia.org इत्यस्मिन् उपयोगः
 • or.wikipedia.org इत्यस्मिन् उपयोगः
 • ro.wikipedia.org इत्यस्मिन् उपयोगः
 • ru.wikipedia.org इत्यस्मिन् उपयोगः
 • sk.wikipedia.org इत्यस्मिन् उपयोगः
 • vi.wikipedia.org इत्यस्मिन् उपयोगः
"https://sa.wikipedia.org/wiki/सञ्चिका:Ramanujacharya_Idol_in_a_temple.jpg" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः