अहमस्मि सुचेताः । २४ वर्षेभ्यः (१९८७ तः) संस्कृतभारत्याः कार्यकर्त्री अस्मि । मम गृहं संस्कृतगृहम् अस्ति । मम पुत्रस्य पुत्र्याः च मातृभाषा संस्कृतम् अस्ति । अहं बेङ्गळूरुनगरे वसामि ।

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=सदस्यः:Suchetaav&oldid=126534" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्