१८४४ तमं वर्षं ग्रेगोरी-कालगणनायाम् एकम् अधिकवर्षम् आसीत् ।

अस्मिन् वर्षे हर्मन् कोल्बे नामकः जीवजन्यवस्तूनाम् उपयोगं विना इङ्गालं, गन्धकं, क्लोरिन्, जलं च उपयुज्य असिटिक्-अम्लं निर्मितवान् ।
अस्मिन्नेव वर्षे अमेरिकादेशस्य हार्ट्फर्ड्-प्रदेशीयः डा जान् एं रिग्स् "नैट्रस् आक्सैड्" (लाफिङ्ग् ग्यास्) इत्येतत् निश्चेतनौषधत्वेन उपयुज्य प्रथमवारं दन्तचिकित्साम् अकरोत् ।

घटनाःसम्पाद्यताम्

जनवरी-मार्चसम्पाद्यताम्

अप्रैल-जूनसम्पाद्यताम्

जुलाई-सितंबरसम्पाद्यताम्

अक्तूबर-दिसंबरसम्पाद्यताम्

अज्ञात-तिथीनां घटनाःसम्पाद्यताम्

जन्मानिसम्पाद्यताम्

जनवरी-मार्चसम्पाद्यताम्

अप्रैल-जूनसम्पाद्यताम्

जुलाई-सितंबरसम्पाद्यताम्

अक्तूबर-दिसंबरसम्पाद्यताम्

निधनानिसम्पाद्यताम्

जनवरी-मार्चसम्पाद्यताम्

अप्रैल-जूनसम्पाद्यताम्

जुलाई-सितंबरसम्पाद्यताम्

अक्तूबर-दिसंबरसम्पाद्यताम्

बाह्य-सूत्राणिसम्पाद्यताम्

Calendopedia

सम्बद्धाः लेखाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=१८४४&oldid=411484" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्