१८७१ तमं वर्षं ग्रेगोरी-कालगणनायाम् एकम् अधिवर्षम् आसीत् ।

घटनाःसम्पाद्यताम्

जनवरी-मार्च्सम्पाद्यताम्

एप्रिल्-जून्सम्पाद्यताम्

जुलै-सेप्टेम्बर्सम्पाद्यताम्

अक्टोबर्-डिसेम्बर्सम्पाद्यताम्

अज्ञाततिथीनां घटनाःसम्पाद्यताम्

अस्मिन् वर्षे पादकन्दुकक्रीडायाः "फुटबाल् एसोसिएषन् चैलेंज् कप्" नामिका स्पर्धा आरब्धा ।

जन्मानिसम्पाद्यताम्

अस्मिन् वर्षे भारतस्य महान् चित्रकारः अबनिन्द्रनाथठाकुरः जन्म प्राप्नोत् ।

जनवरी-मार्च्सम्पाद्यताम्

अस्मिन् वर्षे जनवरिमासस्य २० तमे दिनाङ्के भारतदेशस्य महान् उद्यमी रतनटाटा जन्म प्राप्तवान् ।

एप्रिल्-जून्सम्पाद्यताम्

जुलै-सेप्टेम्बर्सम्पाद्यताम्

अक्टोबर्-डिसेम्बर्सम्पाद्यताम्

निधनानिसम्पाद्यताम्

जनवरी-मार्च्सम्पाद्यताम्

एप्रिल्-जून्सम्पाद्यताम्

जुलै-सेप्टेम्बर्सम्पाद्यताम्

अक्टोबर्-डिसेम्बर्सम्पाद्यताम्

बाह्य-सूत्राणिसम्पाद्यताम्

Calendopedia

सम्बद्धाः लेखाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=१८७१&oldid=411512" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्