अङ्गप्रत्यारोपणम्

(अंग प्रत्यारोपण इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)

अङ्गप्रत्यारोपणं शल्यचिकित्साक्षेत्रे अन्तर्भवति।

अङ्गप्रत्यारोपणम्
Intervention
आयुर्वेदरीत्या अङ्गप्रत्यारोपणम्
ऐ सि डि-१०-पि सि एस् 0?Y
औषधविषयक-नाम(एम् इ एस् हेच्) D016377


बाह्यसम्पर्कतन्तुः

सम्पादयतु
"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=अङ्गप्रत्यारोपणम्&oldid=479853" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्