प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

अट्लाण्टिक्-महासागरः

(अटलांटिक महासागरः इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)

अट्लाण्टिक्-महासागरः पृथिव्याः द्वितीयः वृहत्तमः महासागरः । अस्य आयतनम् अस्ति १०६.४ मिलियन् वर्गकिलोमीटर् (४१.१ मिलियन् वर्गमैल्) । अयं महासागरः पृथिव्याः एक-पञ्चमांशस्थलं यावत् व्यापृतः अस्ति । अट्लाण्टिक्-महासागरस्य पश्चिमदिशि उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका अस्ति । पूर्वदिशि यूरोप् तथा अफ्रिका वर्तते ।

अट्लाण्टिक्-महासागरः
उत्तर महासागरः
Faro, Puerto de la Cruz, Tenerife, España, 2012-12-13, DD 01.jpg

बाह्यसम्पर्कतन्तुःसम्पाद्यताम्