अम्रोहा

उत्तरप्रदेशराष्ट्रे एकः नगर:

भारतदेशे किञ्चन राज्यम् अस्ति उत्तरप्रदेशराज्यम्। अस्य राज्यस्थं किञ्चन मण्डलम् अस्ति ज्योतिबाफुलेनगरमण्डलम् । अस्य मण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति अम्रोहानगरम्।

उत्तरप्रदेशराज्य
:उत्तरप्रदेशराज्य
उत्तरप्रदेशराज्य
"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=अम्रोहा&oldid=398892" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्