युरोपभूखण्डे स्थितः कश्चन देशः । गतशतकं यावत् बहूनि राष्ट्राणि अस्य अधीनराष्ट्राणि आसन् । एतेषां साम्राज्ये सूर्यः अस्तं न गच्छति इति काचित् उक्तिः आसीत् । भारतदेशः अपि सामान्यतः ३००वर्षाणि यावत् अस्य अधीने आसीत् ।

'
'
England
England राष्ट्रध्वजः [[Image:{{{image_coat}}}|85px|England राष्ट्रस्य लाञ्छनम्]]
ध्वजः लाञ्छनम्
ध्येयवाक्यम्: Dieu et mon droit  (French)
"God and my right"
राष्ट्रगीतम्: None (de jure)
God Save the King (de facto)

Location of England
Location of England

राजधानी London
51° 30' N 0° 7' W
बृहत्तमं नगरम् capital
देशीयता English
व्यावहारिकभाषा(ः) English (de facto)
प्रादेशिकभाषा(ः) Cornish
राष्ट्रीयभाषा(ः) {{{languages_type}}}
सर्वकारः Non-devolved constituent country within a constitutional monarchy
 - Monarch Charles III
 - Prime Minister of the United Kingdom Rishi Sunak
विधानसभा Parliament of the United Kingdom
{{{sovereignty_type}}}
{{{established_events}}}
{{{established_dates}}}
विस्तीर्णम्  
 - आविस्तीर्णम् 130,395 कि.मी2  ([[देशस्य विस्तीर्णतावली|]])
  50,346 मैल्2 
 - जलम् (%)
जनसङ्ख्या  
 - स्य माकिम्  ([[विविध देशानां जनसङ्ख्या|]])
 - 2011स्य जनगणतिः 53,013,000 ({{{population_census_rank}}})
 - सान्द्रता 407/कि.मी2([[जनसङ्ख्यासान्द्रता|]])
/मैल्2
राष्ट्रीयः सर्वसमायः (PPP) स्य माकिम्
 - आहत्य  ()
 - प्रत्येकस्य आयः  ()
राष्ट्रीयः सर्वसमायः (शाब्द) स्य माकिम्
 - आहत्य  ()
 - प्रत्येकस्य आयः  ()
Gini({{{Gini_year}}}) {{{Gini}}} ({{{Gini_rank}}})
मानवसंसाधन
सूची
()
 ()([[List of countries by Human Development Index|]])
मुद्रा Pound sterling (GBP)
कालमानः GMT (UTC0)
 - ग्रीष्मकालः (DST) BST (UTC+1)
वाहनचालनविधम् left
अन्तर्जालस्य TLD .uk
दूरवाणीसङ्केतः ++44
"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=इङ्ग्लेण्ड्&oldid=472221" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्