प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

एतत् उदुम्बरफलं भारते अपि वर्धमानः कश्चन फलविशेषः । एतत् उदुम्बरफलम् अपि सस्यजन्यः आहारपदार्थः । इदम् उदुम्बरफलम् आङ्ग्लभाषायां ॥॥॥ इति उच्यते । एतत् उदुम्बरफलम् अकृष्टपच्यम् अपि ।

Ficus racemosa
Ficus - racemosa.JPG
जैविकवर्गीकरणम्
जगत् (जीवविज्ञानम्) Plantae
(अश्रेणिकृतः) Angiosperms
(अश्रेणिकृतः) Eudicots
(अश्रेणिकृतः) Rosids
गणः Rosales
कुलम् Moraceae
वंशः Ficus
जातिः F. racemosa
द्विपदनाम
Ficus racemosa
L.
पर्यायपदानि

Ficus glomerata Roxb.

बाह्यसम्पर्कतन्तुःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=उदुम्बरफलम्&oldid=395367" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः