एस् पी बालसुब्रह्मण्यम्

एस्. पि. बालसुब्रह्मण्यम्
S. P. Balasubrahmanyam in 2013.JPG
एस्. पि. बालसुब्रह्मण्यम् (२०१३)
व्यैक्तिकतथ्यानि
जन्मनाम श्रीपति पण्डितरध्यलु बालसुब्रह्मण्यम्
जन्म (१९४६-२-२) ४ १९४६ (आयुः ७६)
कोनेटम्मापेट्, नगरीमण्डल, नेल्लुरुमण्डलम्, आन्ध्रप्रदेशराज्यम्
मूलतः आन्ध्रप्रदेशः, भारतम्
सङ्गीतविद्या नेपथ्यगायकः
वृत्तिः गायकः, अभिनेता, सुरकारः, चलच्चित्रनिर्माता
सक्रियवर्षाणि १९६५–वर्तमान
जालस्थानम् http://www.spbindia.com