कच्छसमुद्रकुक्षिः


गुजरातराज्यस्य वायव्यदिशः विशालभागः कच्छप्रदेशान्तरगतः अस्ति । अत्र कच्छसमुद्रकुक्षेः (Gulf of Kachchh) दक्षिणे गिरिक्षेत्राणि सन्ति ।

कच्छसमुद्रकुक्षिः
गुजुरातराज्यः
गुजुरातराज्यः
"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=कच्छसमुद्रकुक्षिः&oldid=393192" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्