कटिहारमण्डलम्

(कटिहार मण्डलः इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)

भारतस्य बिहारराज्ये स्थितं किञ्चन मण्डलम् अस्ति कटिहारमण्डलम् । अस्य मण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति कटिहार नगरम्।

कटिहारमण्डलम्
अस्य मण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति कटिहार नगरम्।
अस्य मण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति कटिहार नगरम्।
"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=कटिहारमण्डलम्&oldid=392619" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्