कन्धमालमण्डलम्
OrissaKandhamal.png
जन्म कन्धमालमण्डलम्
वृत्तिः रेखचित्रम्
जालस्थानम् http://kandhamal.nic.in/ Edit this on Wikidata
कन्धमालमण्डलम्
कन्धमालमण्डल रेखचित्रम्
कन्धमालमण्डल रेखचित्रम्
राज्ये स्थितः एकः मण्डलः | अस्य मण्डलस्य केन्द्रः फुल्बानि नगरः |
"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=कन्धमालमण्डलम्&oldid=400277" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्