भारते किञ्चनराज्यम् अस्ति पञ्जाब् । अस्मिन् राज्ये किञ्चन मण्डलम् अस्ति कपूर्थलामण्डलम् । अस्य मण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति कपूरथलानगरम्

कपूरथलामण्डलम्
पंजाब् रेखाचित्रे कपूरथलामण्डलम्
पंजाब् रेखाचित्रे कपूरथलामण्डलम्
"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=कपूरथलामण्डलम्&oldid=404099" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्