प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

हरियाणाराज्यस्य किञ्चन मण्डलम् अस्ति । अस्य मण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति कर्नाल

करनालमण्डलम्
कञ्जपुर प्रदेशः करनालमण्डलम् ।
कञ्जपुर प्रदेशः करनालमण्डलम् ।
"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=करनालमण्डलम्&oldid=392545" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः